ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Rodziców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 16:22:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. 256., poz. 2572. z 2004 r. z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 
Kompetencje Rady Rodziców:
 
Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: - programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, - programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu,
d) opiniowanie przedstawionej przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
8. Tryb uchwalania szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki:
a) Projekty programu wychowawczego i programu profilaktyki opracowują zespoły rady pedagogicznej powołane przez dyrektora szkoły.
b) Uchwałę w sprawie przyjęcia projektów obu programów na rok podejmuje Rada Pedagogiczna celem przedłożenia ich Radzie Rodziców.
c) Rada Rodziców analizuje projekty i jeżeli nie wnosi uwag, uchwala programy na rok szkolny.
d) Jeżeli Rada Rodziców wnosi uwagi do projektów programów, to dyrektor zespołu powołuje zespół roboczy do spraw opracowania programów, złożony z dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.
e) Zespół, o którym mowa w pkt. d) opracowuje ostateczny projekt programów.
f) Rada Rodziców podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia programów.
g) Zespół, o którym mowa w pkt. d) będzie funkcjonował przez rok szkolny dokonując ewentualnych korekt i zmian w programach w trakcie ich realizacji.
h) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, to programy ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.
Programy te obowiązują do chwili uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. W celu wspierania działalności statutowej zespołu, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł i wydatkować zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
10. Rada rodziców posługuje się pieczęcią zgodną z ustalonym wzorem.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa Nr 3
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Markulak Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Markulak Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 16:22:18
Wprowadził informację do BIP: Przemysław Markulak Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 16:22:30
Osoba, która zmieniła informację: Przemysław Markulak Data ostatniej zmiany: 2016-01-26 20:45:28
Artykuł był wyświetlony: 668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnym w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu