ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uczniowie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 16:24:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.
 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:
 
1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarach.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
5. Samorząd może przedstawiać, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Szkoła Podstawowa Nr 3
Osoba, która wytworzyla informację: Przemysław Markulak Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Markulak Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 16:24:50
Wprowadził informację do BIP: Przemysław Markulak Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 16:25:02
Osoba, która zmieniła informację: Przemysław Markulak Data ostatniej zmiany: 2016-01-26 20:50:58
Artykuł był wyświetlony: 664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnym w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu